Khu dân cư Thương mại Vĩnh Tường VTECH-PLAZA地點:
同奈省邊防和市新梅坊 國路15 , 253號
投資者:
永祥有限公司
面積:
居民區具有4層使用面積13359,60 m2

超市和高層宿舍區總使用面積16475 m2
層數:
16 樓
Trang 1 / 2 1 2 »