Văn phòng & phòng học Công ty cổ phần Sách - Thiết bị trường học


 Địa điểm:   780 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
 Chủ đầu tư:   Công ty cổ phần Sách- Thiết bị trường học Thành phố Hồ Chí Minh
 Tổng diện tích khu đất:  1636,3 m²
 Tổng diện tích sàn:  1763,452 m²
 Chiều cao:  05 tầng