VỚI KINH NGHIỆM TRÊN 25 NĂM

trong lĩnh vực thiết kế và thi công xây dựng, ban lãnh đạo công ty ABJ đã tham gia chủ trì nhiều dự án